ชมรมไทยอิงค์เจ็ท
สำนักงาน Harmony Group โทร 0-2521-8255-6
โทรสาร 0-2521-8257